01.
Politica privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018 intra in vigoare regulamentul UE 2016/679. cunoscut ca GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal, prevederile acestuia urmand sa se aplice în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Insight FLOOR Evolution SRL va continua să prelucreze doar în scopuri bine definite, datele personale ale clienților sai si ai utilizatorilor inregistrati fie prin intermediul site-ului www.insightfloor.ro , fie pe alte cai.
Prezenta politica privind protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinde o informare privind temeiurile, scopurile, modalitatea de prelucrare, inclusiv colectare, utilizare, schimb si protectie a datelor dvs. cu caracter personal.

02.
Date decontact

Am incercat ca prezenta informare sa fie completa si clara, dar va incurajam sa ne contactati daca aveti intrebari sau doriti detalii suplimentare privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Puteti face aceasta, fie prin e-mail la office@insightfloor.ro , fie prin posta la adresa Str. Povernei nr. 32, apt. 2, sector 1, Bucuresti.
Pe site-ul www.insightfloor.ro in cadrul Sectiunii PROTECTIA DREPTURILOR CU CARACTER PERSONAL gasiti si formulare specifice care sa va ajute in vederea contactarii noastre si a exercitarii drepturilor voastre.
Insight Floor Evolution SRL va lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja informațiile colectate împotriva pierderii, folosirii lor în mod nepotrivit și împotriva accesului neautorizat, divulgării, alterării sau distrugerii informațiilor.
Atunci când folosiți parole, numere de identificare, sau alte caracteristici speciale de acces, este reponsabilitatea dumneavoastră să le păstrați în siguranță.
În cazul în care această Politică de protectie si prelucrarea a datelor cu caracter personal va suferi modificări, politica revizuită va fi postată pe site-ul www.insightfloor.ro la secțiunea Protectia Datelor cu Caracter Personal, putand fi accesata oricând de către persoanele interesate si Utilizatori/Clienti.
Vă rugăm să verificaţi periodic aceste prevederi, şi mai ales înainte de a furniza orice informaţii de identificare personală.

03.
Explicaţii aiunor termeni

Datele cu caracter personal sunt orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale
Datele cu caracter personal sunt informaţii referitoare la o persoană, indiferent dacă acestea se referă la viaţa sa privată, profesională sau publică (de exemplu nume, fotografie, e-mail, informaţii bancare, postări pe site-uri de socializare, informaţii medicale, adresa IP a calculatorului.)

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operatiune asupra datelor cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea

Operatorul , in cazul de fata Insight Floor Evolution SRL, este cel care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal

Persoana imputernicita de operator inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului

Persoana vizata este persoana ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate

Optând pentru transmiterea datelor cu caracter personal prin înregistrare pe site-ul www.insightfloor.ro sau pe alte cai si/sau prin bifarea optiunii „Sunt de acord cu Politica privind protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal”, persoana vizata, adica Utilizatorul/Clientul/Beneficiarul (inclusiv reprezentantii acestora) serviciilor si produselor furnizate de catre Insight Floor Evolution , declara în mod expres și neechivoc ca este de acord cu furnizarea datelor sale personale si prelucrarea acestora de către Insight Floor Evolution .

Furnizarea anumitor date personale, solicitate în cadrul procedurii de înregistrare si/sau achizitie a Serviciilor si produselor este necesara, refuzul furnizării conducând dupa caz, fie la imposibilitatea crearii unui cont de utilizator, fie la imposibilitatea finalizării comenzii online, neîncheierea contractului la distanță și implicit imposibilitatea livrării Serviciului si produselor comandate.
Persoanele juridice care intra intr-o relatie contractuala cu Insight Floor Evolution SRL vor furniza datele reprezentantilor lor in vederea mijlocirii comunicarii si urmaririi executarii contractului dintre parti.
Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acesteia. Insight Floor Evolution SRL neputand fi tinuta responsabila pentru erorile/incidentele survenite in urma neglijentei utilizatorului/Clientului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica sau afecta conținutul Site-ului www.insightfloor.ro va fi considerată o tentativă de fraudare și va determina inițierea procedurilor penale și suportarea tuturor consecințelor de către cel care a săvârșit astfel de fapte.

04.
Temeiurileprelucrării

Insight Floor Evolution SRL va prelucra datele dvs. cu caracter personal in baza urmatoarelor temeiuri legale:

 • in vederea incheierii sau executarii contractului cu dvs. (in vederea emiterii facturilor)
 • in baza consimtamantului dvs., in calitate de persoana ale carei date sunt prelucrate in scopuri de marketing ; acest consimtamant poate fi retras in orice moment accesand Sectiunea Protectia Datelor cu Caracter Personal – Formulare, fie ne puteti contacta la datele de contact mentionate mai sus in Sectiunea Date de contact
 • pentru protejarea unor interese legitime, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității rețelei și serviciilor noastre, Totusi, in orice prelucrare a datelor personale vor prevala drepturile dvs. aspra intereselor noastre legitime, astfel cum sunt specificate in prezenta informare.
 • in vederea conformarii companiei noastre cu cerinte legale (de exemplu, cerințe contabile și fiscale in vigoare care impun precizarea anumitor date personale ale Clientului in factura si ca anumite documente sa fie pastrate o anumita perioada de timp)
 • pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
 • pentru a indeplini o obligatie care serveste unui interes public
05.
Scopurileprelucrării

Vom prelucra datele dvs. in vederea inregistrarii contului dvs. de utilizator si/sau in vederea furnizarii serviciilor si produselor pe care le-ați achiziționat de la noi, respectiv pentru urmatoarele

 • pentru a va crea un cont de utilizator- vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în scopul verificării identității, pentru a asigura accesul la contul dvs. și în general pentru administrarea contului.
 • pentru a inregistra comenzile dvs si pentru a vă ține la curent cu evoluția acestora
 • pentru a vă furniza serviciile comandate, inclusiv servicii conexe, daca este cazul
 • pentru a vă contacta cu mesaje privind executarea raportului nostru contractual, inclusiv mesaje ale serviciului de relații cu clienții pentru a vă furniza informații în legătură cu serviciile noastre, de exemplu, în legătură cu modificările termenilor și condițiilor noastre sau întreruperea unor servicii.
 • in vederea facturarii si a gestionarii platilor si pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt neconforme/expirate sau nu putem încasa plata;
 • in vederea imbunatatirii serviciilor pe care le oferim, colectăm si analizam date anonime, fără elemente de identificare, asa incat sa putem dezvolta produse și servicii mai interesante
 • in scopuri de marketing – in functie de produsele și servicii pe care le-ați achiziționat de la noi, dacă v-ați dat consimțământul, vă vom ține la curent prin orice cai de comunicare (inclusiv telefon, sms, email, posta) cu privire la aceste produse și servicii si in general cu privire la oferta noastra, vă vom trimite buletine informative, vă vom informa cu privire la promoții, produse si servicii furnizate de catre Insight Floor Evolution , concursuri, evenimente organizate de catre Insight Floor Evolution sau de catre terti si alte asemenea; puteti controla permisiunea dvs privind datele pe care le utilizăm in scopuri de marketing, prin retragerea consimtamantului în orice moment acest consimtamant poate fi retras in orice moment, accesand Sectiunea Protectia Datelor cu Caracter Personal – Formulare, fie ne puteti contacta la datele de contact mentionate mai sus in Sectiunea Date de contact
 • pentru a va răspunde la orice întrebări pe care le puteți avea în legătură cu produsele sau serviciile noastre.
 • pentru recuperarea datoriilor sau a-i detecta pe cei care nu au achitat contravaloarea serviciilor utilizate.
 • In vederea executarii contractului este posibil sa sa apelam la terti pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu în numele nostru, iar aceștia pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal, dar îi autorizăm să utilizeze sau să dezvăluie datele dvs. cu caracter personal strict în legătură cu prestarea serviciilor lor
06.
Categorii de datecu caracter personal vizate

Insight Floor Evolution SRL poate colecta si prelucra oricare din urmatoarele date, fie oferite voluntar de catre dvs., fie colectate in mod automat, in functie de serviciile si produsele pe care dvs. alegeti sa le utilizati:

 • numele, adresa, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil, adresa de e-mail
 • date colectate in mod automat, de exemplu adresa IP sau alte adrese de identificare, datele si timpii de utilizare/acces a serviciilor noastre, aceste date facand parte din prestarea serviciilor catre dvs – de exemplu- volumul de resurse utilizate
 • datele privind locația dvs. – când activați servicii sau caracteristici pe bază de locație sau cand, de exemplu, o locație este derivată din adresa dvs. IP sau date cum ar fi codul poștal sau numele unui oraș;
 • email-uri, note, scrisori, notificari, comunicari cu reprezentantii Insight Floor Evolution SRL sau orice alte asemenea evidente ale contactului dvs cu noi
 • Informații privind contul dvs., cum ar fi datele si cuantumurile plăților datorate sau primite si abonamentele pe care le utilizați
 • Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii;
 • informatii privind serviciile care vi se prestează – de exemplu, probleme de rețea sau serviciu și alte evenimente care pot afecta serviciile noastre de rețea sau alte servicii;
 • Insight Floor Evolution SRL poate colecta în mod legitim date despre client și din surse externe atunci când consultă baze de date publice (Registrul Comertului, Ministerul Finantelor) sau alte surse publice, precum si de la parteneri ai Insight Floor Evolution , dacă există acordul clientului ca datele sale personale să fie comunicate către Insight Floor Evolution
 • detalii privind tranzacțiile efectuate (produse achiziționate, prețuri, moduri de plată)
 • Insight Floor Evolution SRL poate colecta in mod automat, date privind vizita ta pe site-ul www. Insight Floor Evolution .ro, prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul
  Pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, Insight Floor Evolution SRL poate solicita uneori informații privind experiența utilizatorului/ clientului pe parcursul utilizării produselor și serviciilor, sub forma de chestionare, comentarii, sugestii, recomandări pentru îmbunătățire
07.
Nota importantă cu privirela date sensibile

Nu vom colecta cu bună știință informații de la vizitatorii care au sub 18 ani . Încurajăm părinții să discute cu copii lor cu privire la folosirea internetului și informațiile pe care aceștia le dezvăluie pe internet.
Dacă nu vă sunt cerute în mod specific, vă rugăm să nu ne trimiteți, să nu dezvăluiți, informații personale sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, opiniile politice, religie sau alte credințe, sănătate, antecedente penale sau apartenența sindicală), prin intermediul acestui site sau prin alt mijloc de comunicare.

08.
Destinatarii datelorcu caracter personal

Insight Floor Evolution SRL poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare.
Dacă am încheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu în numele nostru, iar aceștia pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal, nu îi autorizăm să utilizeze sau să dezvăluie datele dvs. cu caracter personal decât în legătură cu prestarea serviciilor lor.
Aceste entități care actioneaza in calitate de persoane imputernicite sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal.
Datele dvs. personale pot fi comunicate societăților afiliate Insight Floor Evolution SRL în scopul desfășurării activităților curente și de afaceri sau consultantilor externi care ofera asistenta societatii.
Nu vom dezvălui informaţiile dvs. către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul dvs.
Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate catre organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate de catre aceste institutii.

09.
Durata stocării datelorcu caracter personal

Vom stoca datele dvs atât timp cât va fi necesar in vederea executarii solicitarilor dvs (de ex inregistrarea unui cont), a contractului nostru privind furnizarea produselor/ serviciilor solicitate de dvs sau cat ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar si rezonabil.
Fac exceptie acele date care trebuie pastrate in virtutea unei obligatii legale.
Atunci când datele personale ale utilizatorului/clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, Insight Floor Evolution SRL le va distruge sau șterge într-un mod sigur.
Prin politicile noastre de securitate specializate urmarim îmbunătățirea în mod constant a măsurilor necesare pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.
Totusi, nu suntem responsabili pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul nostru.

10.
Transferul datelorcu caracter personal

Baza de date a utilizatorilor/clientilor nostri, inclusiv datele personale sunt stocate si prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, asigurandu-se un nivel de securitate conform cu legislatia in vigoare.
In prezent, nu transferăm datele tale către alte state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzător, îți vom prezenta garanțiile aferente și îți vom solicita consimțământul.

11.
Drepturile persoanelor vizate, utilizatori şi clienţiPentru exercitarea acestor drepturi puteţi folosi datele de contact precizate în acest document la Secţiunea Date de contact
11.1 Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare daca se prelucreaza sau nu datele dvs cu caracter personal si in caz afirmativ aveti dreptul de acces la datele respective.
Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Insight Floor Evolution SRL în legătură cu dvs.

11.2 Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte si dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, va rugam sa ne contactati.

11.3 Dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem. Dacă contractul cu noi a incetat, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal .
Daca (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.

11.4 Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(d) te-ai opus prelucrării în conformitate, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.
In cazul drepturilor prevazute la punctele 2, 3 si 4 de mai sus, Insight Floor Evolution SRL va transmite notificari privind exercitarea acestor drepturi de catre dvs, catre fiecare destinatar caruia i-au fost divulgate datele dvs. cu caracter personal, cu exceptia acelor situatii cand aceasta actiune se dovedeste imposibila sau presupune eforturi disproportionate pentru Insight Floor Evolution . La solicitarea dvs., Insight Floor Evolution SRL va va informa privind acesti destinatari.
In cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizata, Insight Floor Evolution SRL va pune la dispozitia acesteia orice informatii disponibile, privind sursa acestor date.

11.5 Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a putea lua cu dvs. datele cu caracter personal pe care ni le-ați comunicat. In masura in care este fezabil din punct de vedere tehnic, datele dvs. vor putea fi transmise direct catre un alt operator, la solicitarea dvs. Acest lucru nu inseamna faptul ca portabilitatea datelor declanseaza automat stergerea datelor din sistemul Insight Floor Evolution SRL si nu afecteaza perioada initiala de pastrare aplicabila datelor care au fost transmise.
Insight Floor Evolution SRL nu va fi responsabila pentru prelucrarea efectuata de un alt operator care primeste datele cu caracter personal

11.6 Dreptul de a va opune prelucrarii

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii de date cu caracter personal realizate în temeiul intereselor noastre legitime. In cazul exercitarii acestui drept, nu vom mai prelucra aceste date cu caracter personal, cu excepţia cazului în care avem motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dvs.

11.7 Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere

Dacă doriți să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactati la datele de contact precizate in prezenta informare. Vom face toate eforturile pentru a va ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal– datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

11.8 Dreptul de a va opune la profilari

Aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci cand aceasta se bazeaza pe prelucrarea automata. Acest drept dorește să apere persoanele de anumite decizii cu potențial negativ care are putea fi luate fără intervenție umană. Crearea de profiluri e definita ca fiind orice formă automatizată de prelucrare în scopul evaluării anumitor aspecte personale ale individului, cum ar fi performanța la muncă, sănătatea, preferințe personale, situația economică, locația și altele.